I Hammarhagen som utgör ett attraktivt landsbygdsområde nära Sala stad har vi under ett antal år genomfört en landskapsanpassad bostadsutbyggnad. Området som har alla bekvämligheter så som tex kommunalt vatten och avlopp samt fiberanslutning ligger endast 2,3 km från centrum. Projektet har varit i två etapper. Alla tomter är sålda och de flesta husen är färdigbyggda.

Då intresset för Hammarhagen är stort och området erbjuder ett boende utöver det vanliga ses möjligheten över för ytterligare bostadsutveckling i området.
Nu framarbetas en ny detaljplan "Östra Hammarhagen".

I Hammarhagen bor du på landet men ändå centralt!

 


Inte långt från Hammarhagen ligger området Ulricelund med samma lantliga och härliga atmosfär som Hammarhagen.

En byggklar tomt finns till salu med ett mycket fint läge.
Se nedre vänstra delen på bilden.

Ulricelund mars 2024           

I Hammarhagen finns befintlig hästverksamhet som ett trevligt inslag i miljön.

Länk till Stallhammarhagen

            

                

                                               

                                                                                                                               

--------------------------------------------------------------------------------

Områdesbild